Stichting Joods Werkdorp

Het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren. Dat is de kern van wat wij te zeggen hebben.'

Jaarrekeningen en Donatie

 

Uw donaties zijn welkom! 

Onze stichting is voor haar voortbestaan geheel afhankelijk van giften en donaties. 

Wij ontvangen geen subsidies voor het in stand houden van onze organisatie. 

De kosten van projecten die we in uitvoering nemen worden gedekt uit bijdragen van fondsen. 

U kunt uw gift/donatie overmaken op onze bankrekening NL48RABO0125737769 tnv Stichting Informatie, documentatie en educatie Joods Werkdorp Wieringermeer

ANBI-STATUS

De belastingdienst heeft ons erkend als: ANBI en Culturele ANBI
ANBI staat voor  Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen die voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied, krijgen de toekenning Culturele ANBI.  

Giften, schenkingen en legaten: belastingvoordeel 
De Stichting betaalt als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de stichting de gift vastleggen in een overeenkomst. 

Omdat De Stichting Joods Werkdorp een culturele ANBI is geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Balans en Resultatenrekening 2021 en 2022 van de Stichting Joods Werkdorp