Stichting Joods Werkdorp

Het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren. Dat is de kern van wat wij te zeggen hebben.'

Van 1934 tot 1941

In de polder Wieringermeer ligt het voormalige ‘Joodsche Werkdorp Nieuwe Sluis’. Het bestaat uit twee rijksmonumenten, zowel het voormalige gemeenschapsgebouw als het bijbehorende terrein zijn beschermd. Het werkdorp ligt aan de westelijke rand van de Wieringermeer op enige kilometers ten oosten van de kern Wieringerwaard. Het Joods Werkdorp was een initiatief van de Nederlandse Joodse gemeenschap. In 1934 slaagt de Stichting Joodse Arbeid erin om in de net drooggevallen Wieringermeer bij  Nieuwesluis land te pachten. De Joodse vluchtelingen zijn de eerste pioniers in dit gebied.

Opleiding voor Brits mandaatgebied Palestina

Tussen 1934 en 1941 komen joodse vluchtelingen voornamelijk uit Nazi-Duitsland naar het Joods Werkdorp. In het werkdorp worden zij omgeschoold tot agrariër, bouwvakker of ambachtsman met het idee dat zij na voltooiing van hun opleiding kunnen emigreren. Een groot aantal gaat naar het beloofde land Palestina, nog meer gaan naar vele andere landen. In 1939 telt het werkdorp circa 300 inwoners.

Ontruiming

In maart 1941 wordt het werkdorp ontruimd door de SS onder leiding van Willy Lages en Klaus Barbie.

240 bewoners worden in stadsbussen van Amsterdam naar de hoofdstad gebracht .

In het Joods Werkdorp blijven 60 mannen achter voor de verzorging van het vee en het gewas.

Een deel hiervan duikt onder, een deel overleefde uiteindelijk de oorlog.

Na een razzia in Amsterdam wordt een deel van hen via kamp Schoorl en Westerbork weggevoerd naar het beruchte concentratiekamp Mauthausen.  Ruim 200 van de bewoners zijn in concentratiekampen omgekomen.

De Stichting Joodsche Arbeid staakt haar activiteiten per 1 augustus 1941.

ENGLISH 

The former "Jewish Work Village Slootdorp/ Nieuwe Sluis" is located in the polder ( drained lands gained on the sea ) Wieringermeer, just about half an hour north of Amsterdam.

It consists of two national monuments, both the former community building and the associated grounds are protected. The Work and Training village ( Kfar Hachshara )  is located on the western edge of the Wieringermeer, a few kilometers east of the Wieringerwaard  The Jewish Work Village was an initiative of the Dutch Jewish community. In 1934, the Jewish Labor Foundation succeeded in leasing land in the recently dried-up Wieringermeer near Nieuwesluis. The Jewish refugees are the first pioneers in this area. and the village very much resembled the early kibbutzim in Eretz Israel.

The village and its inhabitants were self-sufficient as they had their own live-stock, poultry , vegetables, fruit, etc.

Training for British Mandate Palestine
Between 1934 and 1941, Almost 1000 Jewish refugees mainly from Nazi Germany came to the Jewish Work and Training Village. In the village they are trained to become a farmer, construction worker or craftsman with the idea that they can emigrate after completing their education. A large number go to the promised land of Palestine, others go to many other countries. In 1939 the working village had around 300 inhabitants.

Evacuation
On 20 March 1941 the village was evacuated by the SS under the leadership of Willy Lages and Klaus Barbie.

240 residents are taken in city buses from Amsterdam to the capital.

60 young men are left behind for a few days for the care of the cattle and the crop. They partly go into hiding and part of them survive the war.

After a raid in Amsterdam, the majority are deported via camp Schoorl and Westerbork to the infamous Mauthausen concentration camp. More then 200 residents died in concentration camps.

The Jewish Work Village ceases its activities on 1 August 1941.